Thông báo

Hình thức và nội dung Hợp đồng cung cấp dịch vụ đường truyền và chứng thực chữ ký số

July 12, 2019

Câu hỏi:

Doanh nghiệp tôi cung cấp đường truyền cho giao dịch điện tử BHXH, giống như với thuế thì để giao dịch điện tử cần có chữ ký số, đơn vị của tôi có cung cấp chữ ký số của 1 bên khác cho các khách hàng có nhu cầu, tức bên tôi chỉ là bên chuyển gia công cụ token chữ ký số. Hiện tại tôi đang lập hợp đồng cho đơn vị mình. Tôi muốn hỏi về quy cách hợp đồng cung cấp cả dịch vụ đường truyền và dịch vụ chứng thực chữ ký số?

Trả lời:

Hiện nay, văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về dịch vụ đường truyền như Nghị định 72/2013/NĐ-CP hay về dịch vụ chứng thực chữ ký số theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Mặc dù có quy định điều chỉnh về dịch vụ đường truyền và dịch vụ chứng thực chữ ký số nhưng hợp đồng cung cấp những dịch vụ này lại không được điều chỉnh bởi những văn bản này mà hợp đồng cũng cấp dịch vụ sẽ được pháp luật thương mại và pháp luật dân sự điều chỉnh.Cụ thể, theo điều 74 của Luật thương mại 2005 có quy định hình thức của hợp đồng dịch vụ là:

Điều 74. Hình thức hợp đồng dịch vụ

1. Hợp đồng dịch vụ được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.

Mặc dù pháp luật quy định hình thức của hợp đồng cung ứng dịch vụ bằng lời nói hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể, tuy nhiên để đảm bảo sự thỏa thuận của hai bên giao kết được rõ ràng cũng như giải quyết tranh chấp nếu có tranh chấp phát sinh thì tốt nhất nên giao kết hợp đồng cung ứng dịch vụ bằng văn bản. Trong đó, nội dung của hợp đồng cần phải đảm bảo có những điều khoản được quy định tại điều 398 của Bộ luật dân sự 2015 (xem thêm: Luật thương mại 2005)

Điều 398. Nội dung của hợp đồng

1. Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng.

2. Hợp đồng có thể có các nội dung sau đây:

a) Đối tượng của hợp đồng;

b) Số lượng, chất lượng;

c) Giá, phương thức thanh toán;

d) Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên;

e) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

g) Phương thức giải quyết tranh chấp.

Bên cạnh những điều khoản được quy định như trên thì các bên có thể thỏa thuận thêm những điều khoản như sự kiện bất khả kháng, phương thức giải quyết tranh chấp...Pháp luật không giới hạn sự thỏa thuận của các bên miễn sao có đủ các nội dung được quy định ở trên, để các bên trong hợp đồng thực hiện hợp đồng và cũng là cơ sở để giải quyết tranh chấp nếu có. Vậy, quy cách hợp đồng dịch vụ cung cấp dịch vụ đường truyền và dịch vụ chứng thực chữ ký số cần phải có điều khoản về đối tượng của hợp đồng ( công việc phải làm), chất lượng, số lượng, giá , phương thức thanh toán giá, thời hạn, địa điểm phương thức thực hiện hợp đồng, quyền, nghĩa vụ của các bên, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng.

Tất cả những vấn đề còn thắc mắc hoặc cần làm rõ liên quan đến câu hỏi về chữ ký số hoặc dịch vụ đường truyền, chứng thực chữ ký số, doanh nghiệp có thể liên hệ tới tổng đài 24/7 của NACENCOMM 1900545407 hoặc 0243.5765146.

Truy cập website www.nacencomm.vn để được đội ngũ nhân viên của NACENCOMM hỗ trợ tốt nhất.

NACENCOMM – Top 5 Nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số tại Việt Nam, đơn vị thứ 2 được phép cung cấp dịch vụ chữ ký số từ năm 2012, đối tác tin cậy, uy tín với hàng trăm nghìn doanh nghiệp.