Hóa đơn điện tử

Hàng mẫu dùng thử có xuất hóa đơn không?

January 27, 2020

Hàng mẫu xuất cho khách hàng không thu tiền vậy có cần xuất hóa đơn không?

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC thì:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo.”

Như vậy, người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá là hàng mẫu.

Khai tử hóa đơn giấy

Doanh nghiệp cần biết: Xử lý thế nào khi kê khai sót hóa đơn?

Có bắt buộc phải có chữ ký trên Hóa đơn điện tử không?

Vai trò của Hóa đơn điện tử trong Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn tại Doanh nghiệp

Những điều cần tránh khi sử dụng Hóa đơn điện tử

Làm cách nào để quản lý Hóa đơn điện tử hiệu quả và an toàn?

Hóa đơn giấy, liệu có tiết kiệm chi phí như doanh nghiệp nghĩ?

📝 Fanpage #NACENCOMMca2 Chữ ký số CA2-NACENCOMM

☎ Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/ 02435765146|

🔮 Website: https://www.nacencomm.vn/bang-gia