Thông báo

Giải đáp thắc mắc Doanh Nghiệp trong quá trình chuyển đổi sang Hóa đơn điện tử

September 13, 2019

1. Từ ngày 01/11/2018 có được thông báo phát hành hoá đơn tự in, hoá đơn đặt in, hoá đơn điện tử để sử dụng đồng thời hay không?

Trường hợp các doanh nghiệp đã đặt in hoá đơn, các đơn vị sử  dụng hoá đơn tự in, hoá đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT- BTC nhưng chưa thực hiện thông báo phát hành hoá đơn thì từ ngày 01/11/2018 có được thông báo phát hành các loại hoá đơn nêu trên để sử dụng hay không?

Từ ngày 01/11/2018 các đơn vị có được sử dụng đồng thời nhiều hình thức hoá đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP hay không?

Kể từ ngày 01/11/2018 các đơn vị được thông báo phát hành hoá đơn tự in, hoá đơn đặt in, hoá đơn điện tử để sử dụng và đồng thời được sử dụng nhiều hình thức hoá đơn theo quy định của Nghị định 51/2010/NĐ-CP cho đến hết ngày 31/10/2020.

Cục Thuế TP kinh trình Tổng cục Thuế xem xét, có ý kiến chỉ đạo để Cục Thuế có căn cứ hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

(CV 10138/CT-TTHT ngày 04/10/2018 của CT TPHCM gửi TCT)

2. Từ ngày 01/11/2018 KHÔNG được thông báo phát hành hoá đơn

Tại Khoản 1 Điều 35 và Khoản 2 Điều 36 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định

“Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018”

“Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc  đã mua hóa đơn của CQT để sử dụng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua   đến hết ngày 31/10/2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.”

Trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn đặt in thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/10/2010 số hóa đơn đặt in đã thông báo trước ngày 01/11/2018, do đó sau ngày 31/10/2018 Công ty không được thông báo phát hành hóa đơn đặt in để sử dụng.

(CV 2925/CT-TTHT ngày 09/10/2018 của Cục thuế Tiền Giang)

3. Từ ngày 01/11/2018 có được thông báo phát hành hoá đơn?

Công ty tôi đang sử dụng hóa đơn đặt in sau ngày 1/11/2018 tôi sử dụng hết hóa đơn trước  đây đã thông báo thì có được tiếp tục đặt in và thông báo phát hành hóa đơn đặt in được không?

Trả lời: Tại Khoản 1 Khoản 2 Điều 36 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018). Căn cứ quy định nêu trên:

Trường hợp công ty đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, để sử dụng trước ngày Nghị định số 119/2018/NĐ-CP có  hiệu lực thi hành thì tiếp tục sử dụng hóa đơn đã đặt in đến hết ngày 31/10/2020.

Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trường hợp công ty sử dụng hết hoá đơn đặt in ở trường hợp trên thì phải chuyển sang hình thức sử dụng hoá đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐCP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

4. Khi thay đổi chỉ tiêu không bắt buộc trên Hoá đơn không phải thực hiện thông báo với cơ quan thuế

Công ty chúng đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Trên mẫu hóa đơn có thể hiện thông tin ngân hàng. Sau đó ngân hàng thay đổi tên, mọi thông tin khác không thay đổi. Như vậy công ty chỉ cần làm thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn theo mẫu TB04/AC (mẫu TB04/AC không có chỉ tiêu thay đổi tên ngân hàng) hay phải làm thủ tục hủy hóa đơn và phát hành hóa đơn mới?

Trường hợp Công ty đã thực hiện thông báo phát hành hóa đơn điện tử, trên hóa đơn có chỉ tiêu thông tin ngân hàng, nay Ngân hàng thay đổi tên ngân hàng dẫn đến thay đổi thông tin tên ngân hàng trên hóa đơn (không thuộc tiêu chí bắt buộc trên hóa đơn) thì Công ty không phải thực hiện thông báo với cơ quan thuế.

(Trích tài liệu Hội nghị đối thoại giữa CT TPHCM và DN ngày 13/9/2018)

Thành lập từ năm 1996- khởi đầu là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ -Nacencomm - Bộ KHCN.

Hóa đơn điện tử CA2- Einvoice của Nacencomm đáp ứng được các tiêu chí và yêu cầu của doanh nghiệp đặt ra, giải quyết tối ưu các vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải trong sử dụng Hóa đơn điện tử.

Trong quá trình triển khai Hóa đơn điện tử, bất cứ vướng mắc nào Doanh nghiệp đều có thể liên hệ với đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm từ NACENCOMM để được hỗ trợ kịp thời.

📝 Fanpage #NACENCOMMca2 Chữ ký số CA2-NACENCOMM

☎ Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/ 02435765146|

🔮 Website:http://nacencomm.vn/.