Hóa đơn điện tử

Được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in song song với hóa đơn điện tử

January 24, 2020

Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3059/TCT-DNL ngày 04/9/2019 hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử, trong đó hướng dẫn việc tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in song song với hóa đơn điện tử.

Cụ thể, việc tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in song song với hóa đơn điện tử được quy định như sau:

- Theo khoản 3 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

- Tại khoản 2 Điều 36 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

- Tại Điều 5 Nghị định 51/2010/NĐ-CP (đã được sửa đổi tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 04/2014/NĐ-CP) quy định: Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử.

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế có hướng dẫn như sau:

Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, doanh nghiệp được sử dụng song song hóa đơn đặt in và hóa đơn giấy và được sử dụng đến khi chuyển sang hóa đơn điện tử theo quy định.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 3059/TCT-DNL ngày 04/9/2019.

Lợi ích của hóa đơn điện tử với Doanh nghiệp

Lỗi khi nhập dữ liệu số tiếp nhận hóa đơn điện tử trên hệ thống hải quan điện tử

Thay đổi của hóa đơn điện tử đối với hoạt động kế toán doanh nghiệp

Làm thế nào để xác định thời điểm lập hóa đơn điện tử

Tác động tích cực của hóa đơn điện tử trong quản lý doanh nghiệp

Ap dụng hóa đơn điện tử là xu thế tất yếu khi doanh nghiệp triển khai chuyển đổi số

Tổng kết chặng đường phát triển của hóa đơn điện tử

NACENCOMM – Song hành cùng Doanh nghiệp

📝 Fanpage #NACENCOMMca2 Chữ ký số CA2-NACENCOMM

☎ Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/ 02435765146|

🔮 Website: https://www.nacencomm.vn/bang-gia