Thông báo

Dùng chung chữ ký số trong hóa đơn điện tử- Có hay Không?

June 1, 2019

Có thể dùng chung chữ ký số trên hệ thống kê khai thuế điện tử iHKTT và Hóa đơn điện tử hay không?

Có thể dùng chung chữ ký số cho hóa đơn điện tử hay không?

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn đang sử dụng chữ ký số cho việc kê khai trên hệ thống iHTKK của Tổng cục thuế.

Vậy nếu doanh nghiệp sử dụng hóa đơn xác thực thì có thể dùng chung chữ ký số cho hóa đơn điện tử hay không hay là cần phải có một chứng thư số riêng cho để dùng cho Hóa đơn điện tử?

Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong ngành công nghệ thẻ, là đơn vị cung cấp Chữ ký số Top 5 được Tổng Cục Thuế chỉ định, NACENCOMM xin chia sẻ như sau:

- Doanh nghiệp có thể dùng chứng thư số của hệ thống iHTKK để sử dụng cho hệ thống hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

- Ngoài ra, doanh nghiệp có thể đăng ký cùng lúc sử dụng nhiều chứng thư số khác để xác thực hóa đơn. Yêu cầu chứng thư số đó phải hợp lệ (là chứng thư số có MST của doanh nghiệp, còn hạn sử dụng và không thuộc danh sách các chứng thư số bị thu hồi).

Theo đó, hình thức và  cách sử dụng chứng thư số cho hóa đơn điện tử vẫn như chữ ký số mà doanh nghiệp dùng trên hệ thống của tổng cục thuế mà không cần có có thêm bất kỳ chứng thư số nào khác