Hóa đơn điện tử

Dự thảo thông tư hướng dẫn: nộp thuế có thể chuyển đổi chứng từ điện tử sang chứng từ giấy và ngược lại

May 15, 2020

Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, người nộp thuế có thể chuyển đổi chứng từ điện tử sang chứng từ giấy và ngược lại. Chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy.

Dự thảo thông tư nêu rõ, chứng từ điện tử bao gồm các hồ sơ thuế điện tử như: hồ sơ đăng ký thuế, hồ sơ khai thuế, hồ sơ hoàn thuế, hồ sơ miễn giảm, hồ sơ xóa nợ, gia hạn nộp thuế, gia hạn nộp hồ sơ khai thuế và các hồ sơ, văn bản khác về thuế dưới dạng điện tử được quy định tại Luật Quản lý thuế số 38 và các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

Chứng từ nộp ngân sách nhà nước (NSNN) điện tử gồm giấy nộp tiền hoặc chứng từ nộp tiền vào NSNN theo quy định của Chính phủ dưới dạng điện tử. Trường hợp nộp thuế qua hình thức nộp thuế điện tử của ngân hàng, hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thì chứng từ giao dịch của ngân hàng, hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải đảm bảo đủ các thông tin giấy nộp tiền, hoặc chứng từ nộp tiền vào NSNN theo quy định.

Chứng từ điện tử còn bao gồm các thông báo, quyết định, văn bản khác của cơ quan thuế dưới dạng điện tử. Các chứng từ điện tử này được ký điện tử theo quy định. Trường hợp hồ sơ thuế điện tử có các tài liệu kèm theo ở dạng chứng từ giấy phải được chuyển đổi sang dạng điện tử theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử, Nghị định số 165/2018/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính và được gửi đến cổng thông tin giao dịch thuế điện tử.

Về giá trị pháp lý của chứng từ điện tử, chứng từ điện tử theo quy định tại thông tư này có giá trị như hồ sơ, chứng từ, thông báo và các văn bản bằng giấy. Chứng từ điện tử có giá trị là bản gốc nếu được thực hiện bằng chữ ký số bởi cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi tạo chứng từ điện tử; cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm liên quan theo quy định.

Đáng chú ý của dự thảo về chứng từ điện tử, đó là cho phép người nộp thuế chuyển đổi chứng từ điện tử sang chứng từ giấy và ngược lại theo quy định của Luật Giao dịch điện tử, Nghị định số 165/2018/NĐ-CP và phải đảm bảo các định dạng, tiêu chuẩn kỹ thuật dữ liệu theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Những điều cần biết khi chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử
Quy định chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy có cần đóng dấu và chữ ký
Chuyển đồi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy có nhiều trang
Hóa đơn điện tử được chuyển đổi sang hóa đơn giấy bao nhiêu lần?
Hóa đơn giấy, liệu có tiết kiệm chi phí như doanh nghiệp nghĩ?