Thông báo

Đơn vị nào quản lý hệ thống thông tin về Hóa đơn điện tử?

December 19, 2019

Đơn vị nào chịu trách nhiệm quản lý hệ thống thông tin về hóa đơn điện tử? Các thắc mắc, kiến nghị thì đơn vị nào chịu trách nhiệm trả lời và xử lý?

Theo Khoản 4 Điều 20 Thông tư 68/2019/TT-BTC (Có hiệu lực ngày 14/11/2019) quy định như sau:

=> Tổng cục Thuế có trách nhiệm quản lý hệ thống thông tin về hóa đơn điện tử theo quy định sau:

- Xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin hóa đơn điện tử và thực hiện dịch vụ công về hóa đơn điện tử nếu cần thiết;

- Tích hợp kết quả điều tra và các dữ liệu, thông tin có liên quan đến hóa đơn điện tử do các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan cung cấp;

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý và khai thác hệ thống thông tin hóa đơn điện tử tại cơ quan thuế địa phương;

- Xây dựng và ban hành quy định về phân quyền truy cập vào hệ thống thông tin hóa đơn điện tử; quản lý việc kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu với cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các phần mềm trong hệ thống thông tin hóa đơn điện tử.

Như vậy, Tổng cục Thuế có trách nhiệm quản lý hệ thống thông tin về hóa đơn điện tử, và việc quản lý được quy định theo Điều luật trên.

Một số lưu ý khi áp dụng hóa đơn điện tử trong doanh nghiệp

3 vấn đề khi sử dụng hóa đơn điện tử nộp thuế mới nhất

Lưu trữ hóa đơn điện tử như thế nào là đúng quy định

Hướng dẫn hủy hóa đơn điện tử

Với hơn 23 năm kinh nghiệm trong việc triển khai và quản lý, hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp, Nacencomm tin tưởng rằng, ngoài việc mang đến cho khách hàng, những sản phẩm tốt, hỗ trợ tối ưu, còn cần mang đến cho Doanh nghiệp những thông tin hữu ích trong quá trình hoạt động.

Hóa đơn điện tử CA2- Einvoice của Nacencomm đáp ứng được các tiêu chí và yêu cầu của doanh nghiệp đặt ra, giải quyết tối ưu các vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải trong sử dụng Hóa đơn điện tử.

Trong quá trình triển khai Hóa đơn điện tử, bất cứ vướng mắc nào Doanh nghiệp đều có thể liên hệ với đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm từ NACENCOMM để được hỗ trợ kịp thời.

📝 Fanpage #NACENCOMMca2 Chữ ký số CA2-NACENCOMM

☎ Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/ 02435765146|

🔮 Website:http://nacencomm.vn/.