Hóa đơn điện tử

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh

August 19, 2020

Nếu nằm trong nhóm đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh dưới dây, đơn vị cần hoàn tất thủ tục đề nghị cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh gửi đến cơ quan thuế nhằm làm quen và chuyển đổi kịp thời sang sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 01/11/2020.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO TỪNG LẦN PHÁT SINH

Căn cứ theo Điều 12 Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Điều 6 Thông tư 68/2019/TT-BTC, những trường hợp dưới đây sẽ phải áp dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh từ ngày 01/11/2020.

  • Đối với hóa đơn bán hàng theo từng lần phát sinh

Nếu nằm trong nhóm 4 đối tượng này, doanh nghiệp sẽ thực hiện áp dụng hóa đơn bán hàng theo từng lần phát sinh có mã xác thực của cơ quan thuế.

Thứ nhất, là những tổ chức không thực hiện kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.

Thứ hai, những đối tượng là doanh nghiệp sau khi đã thực hiện hủy hiệu lực của mã số thuế, phá sản, giải thể, quyết toán thuế nhưng cần có hóa đơn để giao cho người mua trước đó.

Thứ ba, áp dụng với những đối tượng thuộc diện nộp thuế GTGT bằng phương pháp trực tiếp và nằm trong 3 trường hợp sau:

  • Chưa hoàn thiện thủ tục chấm dứt hiệu lực của mã số thuế khi dừng hoạt động kinh doanh và có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để thực hiện giao cho người mua.
  • Mặc dù tạm dừng hoạt động những vẫn cần có hóa đơn giao cho khách hàng nhằm hoàn thiện được những hợp đồng đã ký với khách hàng trước ngày cơ quan thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh
  • Những đối tượng ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ (có thông báo của cơ quan thuế)

Thứ 4, là những tổ chức và cơ quan nhà nước không nằm trong nhóm nộp thuế GTGT bằng phương pháp khấu trừ có thực hiện bán đấu giá tài sản sẽ được cấp hóa đơn GTGT để giao cho khách trong trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

  • Đối với hóa đơn GTGT theo từng lần phát sinh

– Những doanh nghiệp ngừng kinh doanh và chưa hoàn thiện thủ tục để chấm dứt hiệu lực MST, đồng thời nằm trong nhóm nộp thuế GTGT bằng phương pháp khấu trừ có những phát sinh về thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho khách.

– Những doanh nghiệp ngừng kinh doanh và chưa hoàn thiện thủ tục để chấm dứt hiệu lực MST, đồng thời nằm trong nhóm nộp thuế GTGT bằng phương pháp khấu trừ cần hóa đơn để hoàn thiện những hợp đồng ký với khách trước khi có thông báo tạm ngừng kinh doanh từ cơ quan thuế.

– Những doanh nghiệp nằm trong nhóm nộp thuế GTGT bằng phương pháp khấu có nhận được thông báo từ cơ quan về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế.

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO TỪNG LẦN PHÁT SINH

Nếu nằm trong nhóm những đối tượng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh nêu trên, bạn cần hoàn thiện những thủ tục dưới đây:

– Hoàn thiện và gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018.

– Chuẩn bị đầy đủ những chứng từ:

  • Hợp đồng kinh tế cung cấp hàng hóa, dịch vụ (ảnh chụp)
  • Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng (ảnh chụp)
  • Những chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa kèm theo (ảnh chụp)

– Và chắc chắn rằng bạn phải thực hiện đầy đủ việc nộp thuế theo quy định.

Nhận được hồ sơ, xét duyệt, cơ quan thuế sẽ có những hướng dẫn chi tiết và thực hiện cấp/gửi hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế cho doanh nghiệp.

LIÊN HỆ VỚI ĐỘI NGŨ HỖ TRỢ CỦA CA2-EINVOICE ĐỂ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT NHANH NHẤT

Nacencomm tự hào là doanh nghiệp có 24 năm kinh nghiệp và là nhà cung cấp hóa đơn điện tử thuộc top 10 được cục thuế khuyến khích sử dụng. Chúng tôi cung cấp tới người dùng chất lượng dịch vụ tốt nhất và luôn cố gắng hỗ trợ khách hàng ngay khi sự cố xảy ra.

Để giải quyết sự cố nhanh nhất, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua

Hotline: 1900 5454 07