Thông báo

Đối tượng sử dụng hoá đơn điện tử

August 7, 2019

Với hi vọng sẽ đưa cho Doanh nghiệp một cái nhìn toàn cảnh về những bất cập trong sử dụng Hóa đơn giấy, đồng thời tạo động lực cho doanh nghiệp nhanh chóng thực hiện chuyển đổi sang Hóa đơn điện tử. Đội ngũ tư vấn Nacencomm tổng hợp các thông tin liên quan đến Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử.

Đối tượng sử dụng HĐĐT là các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm:

- Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật chứng khoán, Luật dầu khí và các văn bản quy phạm pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân;

- Đơn vị sự nghiệp công lập có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

- Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã;

- Tổ chức khác;

- Hộ, cá nhân kinh doanh.

- Các đơn vị tổ chức, doanh nghiệp: phát hành với số lượng hóa đơn lớn ví dụ như điện, nước, viễn thông, truyền hình

- Các đơn vị có nhiều chi nhánh, tại nhiều tỉnh/thành phố

- Các đơn vị có khách hàng không tập trung, ở nhiều tỉnh/thành phố

- Các doanh nghiệp xuất HĐĐT theo yêu cầu của ngành thuế.

Quy trình phát hành HĐĐT

- Đăng ký phát hành với cơ quan thuế.

- Khởi tạo hoá đơn điện tử.

- Phát hành hoá đơn điện tử.

Thời điểm áp dụng HĐĐT cho doanh nghiệp

Thời điểm bắt buộc áp dụng HĐĐT theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018 về HĐĐT:

*Từ ngày 01/11/2020:

- Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành xong việc chuyển đổi sang HĐĐT, HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo quy định. Cũng từ ngày này Nghị định

51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành.

*Từ ngày 01/11/2018 – ngày 31/10/2020:

- Trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi áp dụng HĐĐT có mã nhưng cơ sở kinh doanh chưa đủ điều kiện về công nghệ thông tin để áp dụng thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn theo hình thức cũ nhưng phải gửi mẫu theo Phụ lục 03 và tờ khai thuế giá trị gia tăng đến cơ quan thuế.

- Cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian này nếu được cơ quan thuế yêu cầu sử dụng HĐĐT thì phải áp dụng HĐĐT. Trường hợp chưa đủ điều kiện để áp dụng HĐĐT thì được phép sử dụng Hóa đơn giấy theo quy định tại Nghị định số51/2010/NĐ-CP.

- Trường hợp doanh nghiệp đã đặt in; thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn in tự in hoặc đặt mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng số hóa đơn đó đến ngày 31/10/2020 theo quy định của Nghị định số51/2010/NĐ-CP.

*Trước ngày 01/11/2018:

- Doanh nghiệp đã thực hiện thông báo phát hành HĐĐT hoặc đăng ký sử dụng HĐĐT của cơ quan thuế trước ngày này thì vẫn được tiếp tục sử dụng.

*Trường hợp đặc biệt:

- Cơ sở giáo dục, y tế công lập đã sử dụng phiếu thu tiền thì tiếp tục được sử dụng và chuyển đổi theo lộ trình của Bộ Tài chính.

Xử lý khi HĐĐT bị lập sai

Khi thông tin ban đầu trên hóa đơn mua hàng hóa trên hệ thống bị viết sai, công ty có nhu cầu viết lại hóa đơn khác với thông tin chính xác, hoặc khách hàng trả hàng đã mua trên hệ thống, công ty sẽ lập Biên bản thu hồi hóa đơn hoặc điều chỉnh hóa đơn như hóa đơn giấy sau đó tiến hành thủ tục thu hồi trên hệ thống.

Trong quá trình triển khai Hóa đơn điện tử, bất cứ vướng mắc nào Doanh nghiệp đều có thể liên hệ với đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm từ NACENCOMM để được hỗ trợ kịp thời.

NACENCOMM – top 10 Hóa đơn điện tử đạt chuẩn của Tổng cục Thuế, là đối tác tin cậy, uy tín với hàng trăm nghìn doanh nghiệp, NACENCOMM sẵn sàng trở thành người bạn đồng hành với các doanh nghiệp trong lộ trình chuyển đổi và áp dụng Hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử CA2- Einvoice của NACENCOMM đáp ứng được các tiêu chí và yêu cầu của doanh nghiệp đặt ra, giải quyết tối ưu các vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải trong sử dụng Hóa đơn điện tử.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

📝 Fanpage: Chữ ký số CA2-NACENCOMM

Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/ 02435765146|