Hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp rủi ro cao về thuế phải dùng hóa đơn điện tử có mã

March 11, 2020

Thông tư 68/2019/TT-BTC đã có những quy định cụ thể đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, và cũng như yêu cầu đặc biệt trong việc sử dụng hóa đơn của những doanh nghiệp này.

Khoản 3 Điều 6 Thông tư  nêu rõ: Doanh nghiệp thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trong 12 tháng hoạt động liên tục, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Trong đó, doanh nghiệp thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế là doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng và có 01 trong các dấu hiệu:

• Không có quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp nhà máy, xưởng sản xuất, kho hàng, phương tiện vận tải, cửa hàng và các cơ sở vật chất khác.

• Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khai thác đất, đá, cát, sỏi.

• Doanh nghiệp có giao dịch qua ngân hàng đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

• Doanh nghiệp có doanh thu từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp khác mà chủ các doanh nghiệp này có mối quan hệ cha mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột… chiếm hơn 50% tổng doanh thu trên Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm quyết toán.

• Doanh nghiệp không kê khai thuế theo quy định.

• Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn điện tử thay đổi địa chỉ kinh doanh từ 02 lần trở lên trong 12 tháng mà không khai báo theo quy định hoặc không kê khai, nộp thuế ở nơi đăng ký mới.

• Doanh nghiệp đang mua hóa đơn của cơ quan thuế được cơ quan thuế thông báo chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã.

• Trong thời gian 01 năm tính đến thời điểm đánh giá:

• Bị cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính về việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp dẫn đến trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế và bị xử phạt từ 20 triệu đồng trở lên.

• Bị cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn 02 lần/năm với tổng số tiền phạt trên 08 triệu đồng.

• Bị cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn từ 03 lần/năm.

Sau 12 tháng sử dụng hóa đơn điện tử có mã, nếu được cơ quan thuế xác định không có rủi ro thì doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử không mã.

Thông tư ban hành ngày 30/9/2019 và áp dụng từ ngày 14/11/2019.

NACENCOMM – top 10 Hóa đơn điện tử đạt chuẩn của Tổng cục Thuế, là đối tác tin cậy, uy tín với hàng trăm nghìn doanh nghiệp, NACENCOMM sẵn sàng trở thành người bạn đồng hành với các doanh nghiệp trong lộ trình chuyển đổi và áp dụng Hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử CA2- Einvoice của NACENCOMM đáp ứng được các tiêu chí và yêu cầu của doanh nghiệp đặt ra, giải quyết tối ưu các vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải trong sử dụng Hóa đơn điện tử.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

📝 Fanpage #NACENCOMMca2 Chữ ký số CA2-NACENCOMM

☎ Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/ 02435765146

🔮 Website:http://nacencomm.vn/.