Thông báo

Doanh nghiệp được cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh

June 11, 2019

Trong dự thảo hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP vừa qua, Bộ Tài chính đã quy định rõ các trường hợp được cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh

Trong dự thảo hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP vừa qua, Bộ Tài chính đã quy định rõ các trường hợp được cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh

Theo đó, hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng hoặc trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cơ quan thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh.

Các trường hợp được cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh

Các trường hợp được cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh được quy định tại Khoản 6 Điều 10 dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 119, cụ thể như sau:

1.Cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn bán hàng đối với:

o Tổ chức không kinh doanh nhưng có phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

o Doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã quyết toán thuế, đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hoá đơn để giao cho người mua;

o Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp và:

 Ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hoá đơn để giao cho người mua;

 Tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh;

 Có thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế;

 Tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn giá trị gia tăng để giao cho người mua.

2. Cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn giá trị gia tăng đối với:

o Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc diện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

 Ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hoá đơn để giao cho người mua;

 Tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh;

o Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc diện nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp có thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế;

3. Làm thế nào để xin cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh?

Nếu thuộc trường hợp được cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh nêu trên, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau đây:

• Gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

• Chuẩn bị các tài liệu cần thiết như: bản chụp hợp đồng kinh tế cung cấp hàng hóa, dịch vụ; bản chụp biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng; và các chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa kèm theo

• Nộp thuế đầy đủ theo quy định

Sau khi nhận được đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hồ sơ kèm theo, cơ quan thuế sẽ hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh xác định số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế và cấp hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh.

Đối với tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi tổ chức, doanh nghiệp đó đăng ký mã số thuế; nơi tổ chức, doanh nghiệp đóng trụ sở; nơi được ghi trong quyết định thành lập hoặc nơi phát sinh việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh, đơn vị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi cấp mã số thuế; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trên sổ hộ khẩu; căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân (hộ chiếu) còn hiệu lực; nơi cư trú do hộ, cá nhân tự kê khai.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp doanh nghiệp nắm rõ các trường hợp được cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh.

Để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử, doanh nghiệp nên hợp tác với đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử uy tín.

NACENCOMM – top 10 Hóa đơn điện tử đạt chuẩn của Tổng cục Thuế, là đối tác tin cậy, uy tín với hàng trăm nghìn doanh nghiệp- sẵn sàng trở thành người bạn đồng hành với các doanh nghiệp trong lộ trình chuyển đổi và áp dụng hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử CA2- Einvoice của NACENCOMM đáp ứng được các tiêu chí và yêu cầu của doanh nghiệp đặt ra, giải quyết tối ưu các vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải trong sử dụng hóa đơn điện tử.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

📝 Fanpage #NACENCOMMca2 Chữ kí số CA2-NACENCOMM

☎ Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/ 02435765146|

🔮 Website:http://nacencomm.vn/