Thông báo

Doanh nghiệp có biết: Từ 2020, thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ giảm mạnh

July 20, 2019

Theo quy định hiện hành, thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ hiện nay đang áp dụng mức thuế suất 20%, tuy nhiên, theo Dự thảo Nghị quyết về thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì từ năm 2020 thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ sẽ giảm mạnh.

Giảm mạnh thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Nếu Dự thảo Nghị quyết về thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được thông qua, mức thuế suất đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ sẽ giảm xuống cụ thể như sau:

- Thuế suất 15%: Áp dụng với doanh nghiệp siêu nhỏ có tổng doanh thu năm ≤ 03 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm ≤ 10 người;

- Thuế suất 17%: Áp dụng với trường hợp doanh nghiệp nhỏ có tổng doanh thu năm ≤ 50 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm ≤ 100 người.

Miễn thuế 2 năm với hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp

Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ được thành lập mới từ hộ kinh doanh được miễn thuế 2 năm liên tục, cụ thể:

- Hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật, đồng thời có thời gian sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 12 tháng tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

- Doanh nghiệp thành lập mới được miễn thuế là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu.

Không gồm doanh nghiệp thành lập mới mà:

- Người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp người đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn) hoặc;

- Thành viên hợp danh hoặc;

- Người có số vốn góp cao nhất.

Đã tham gia kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất tại các công ty đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến khi thành lập doanh nghiệp mới.

Thời gian miễn thuế tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 03 năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu thì thời gian miễn thuế được tính từ năm thứ tư.

NACENCOMM - TOP 3 Nhà cung cấp chữ ký số tại Việt Nam, là đơn vị thứ 2 được phép cung cấp dịch vụ chữ ký số từ năm 2012.

NACENCOMM – đơn vị cung cấp Hóa đơn điện tử CA2- Einvoice tin cậy, chuyên nghiệp.

NACENCOMM – Đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ và trợ giúp giải đáp thắc mắc: tổng đài 24/7: 1900545407/02435765146 hoặc truy cập website: www.nacencomm.vn.