Thông báo

Doanh nghiệp cần biết: Những thông tin có trong chữ ký số của doanh nghiệp

May 9, 2019

Thông tin có trong chữ kí số dành cho doanh nghiệp bao gồm:

        Tên của Doanh nghiệp bao gồm: Mã số thuế, Tên Công ty….

        Số hiệu của chứng thư số (số seri)

        Thời hạn có hiệu lực của chứng thư số

        Tên của tổ chức chứng thực chữ ký số (Ví du: Nacencomm- CA2)

        Chữ ký số của tổ chức chứng thực chữ ký số.

        Các thư hạn chế về mục đích, phạm vi sử dụng của chứng  số.

        Các hạn chế về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

        Các nội dung cần thiết khác theo quy định của Bộ Thông Tin Truyền Thông.

Sẵn sàng tìm hiểu và sử dụng chữ ký số CA2 với NACENCOMM.

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thẻ,  Đơn vị thứ 2 được Bộ thông Tin và Truyền Thông cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng CA2.

Chúng tôi luôn sẵn sàng trở thành người bạn đồng hành với các doanh nghiệp trong tìm hiểu và sử dụng chữ ký số CA2.

✅✅DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CA2-EINVOICE✅✅

📝 Fanpage Chữ kí số CA2-Nacencomm

☎ Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/ 02435765146

🔮 Website:http://nacencomm.vn