Thông báo

Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

May 8, 2021

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Công văn số 516/TTg-KSTT về việc thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế "một cửa" và xây dựng chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số ở Việt Nam

Theo công văn, Về công tác xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục mở rộng việc sử dụng văn bản điện tử (trừ văn bản mật), chữ ký số, xử lý công việc trên môi trường điện tử, bảo đảm đồng bộ trong triển khai, thực hiện ở cả 4 cấp chính quyền, không gửi kèm bản giấy, thực hiện lưu trữ điện tử và hoàn thành các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ năm 2021.

Hoàn thành việc xây dựng các chế độ báo cáo điện tử của bộ, ngành, địa phương theo yêu cầu tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ để tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu tại các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành cũng như các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của bộ, ngành, địa phương để tích hợp với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm hiển thị theo thời gian thực.

Thực hiện tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận lợi, cắt giảm chi phí trước khi xây dựng, hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại bộ, ngành, địa phương để tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Cùng Nacencomm hướng tới một chính phủ điện tử

Thành lập từ năm 1996, với 24 năm kinh nghiệm, là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghệ và bảo mật. Là đối tác và đơn vị cung cấp uy tín các dịch vụ cho hơn 140000 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nacencomm cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp quản lý và vận hành như: Chữ ký số CA2, Hóa đơn điện tử CA2- EINVOICE, Phần mềm bảo hiểm eBH, phần mềm khai CO-VAN, ...

Nacencomm tự hào khi đồng hành cùng Doanh nghiệp để thích nghi với những tiến bộ công nghệ, áp dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh nhằm nhanh chóng phục hồi, đẩy mạnh kinh tế, xóa bỏ những thủ tục hành chính rườm rà và rút ngắn, tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, cũng như nâng cao độ an toàn, bảo mật trong thông tin của doanh nghiệp.

Ngoài ra Nacencomm hành động nhiều chương trình hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, đội ngũ hỗ trợ dày dặn kinh nghiệm thường trực tháo gỡ những lỗi bất cập. Khách hàng có thể vừa yên tâm hoạt động kinh tế và vừa nhận được nhiều hỗ trợ thiết thực.

Để biết thêm về nhiều chương trình ưu đãi, chính sách chi tiết của công ty, khách hàng liên hệ qua đường giây nóng:

Hotline: 1900 5454 07

Hoặc truy cập vào website:  https://www.nacencomm.vn/