Thông báo

Danh sách các doanh nghiệp uy tín được cấp giấy phép dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

July 6, 2019

Theo thông tin được công bố chính thức trên thời báo online của Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia, đây là danh sách các Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

1. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT-CA)

+ Giấy phép số: 595/GP-BTTTT

+ Ngày cấp: 27/11/2017

+ Thời hạn: 05 năm

2. Công ty cổ phần Công nghệ thẻ Nacencomm (CA2)

+ Giấy phép số: 425/GP-BTTTT

+ Ngày cấp: 27/8/2015

+ Thời hạn: 05 năm

3. Công ty cổ phần BKAV (BKAV-CA)

+ Giấy phép số: 57/GP-BTTTT

+ Ngày cấp: 17/3/2015

+ Thời hạn: 10 năm

4. Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel (VIETTEL-CA)

+ Giấy phép số: 498/GP-BTTTT

+ Ngày cấp: 28/9/2015

+ Thời hạn: 5 năm

5. Công ty cổ phần Hệ thống Thông tin FPT (FPT-CA)

+ Giấy phép số: 527/GP-BTTTT

+ Ngày cấp: 12/10/2015

+ Thời hạn: 5 năm

6. Công ty Cổ phần Viễn thông New-Telecom (NEWTEL-CA)

+ Giấy phép số: 225/GP-BTTTT

+ Ngày cấp: 22/5/2017

+ Thời hạn: 5 năm

7. Công ty Cổ phần Chứng số an toàn (SAFE-CA)

+ Giấy phép số: 424/GP-BTTTT

+ Ngày cấp: 07/9/2017

+ Thời hạn: 5 năm

8. Công ty Cổ phần Chữ ký số ViNa (Smartsign)

+ Giấy phép số: 496/GP-BTTTT

+ Ngày cấp: 04/11/2016

+ Thời hạn: 5 năm

9. Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam (EFY-CA)

+ Giấy phép số: 153/GP-BTTTT

+ Ngày cấp: 05/4/2018

+ Thời hạn: 5 năm

10. Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS (TrustCA)

+ Giấy phép số: 10/GP-BTTTT

+ Ngày cấp: 08/01/2019

+ Thời hạn: 10 năm

11. Công ty Cổ phần MISA (MISA-CA)

+ Giấy phép số: 184/GP-BTTTT

+ Ngày cấp: 16/5/2019

+ Thời hạn: 10 năm

12. Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMC-CA)

+ Giấy phép số: 186/GP-BTTTT

+ Ngày cấp: 16/5/2019

+ Thời hạn: 10 năm