Hóa đơn điện tử

Cục Thuế Khánh Hòa vận động doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử

June 3, 2020

Trong tháng 6 vừa qua, Cục Thuế Khánh Hòa vừa phối hợp với các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (HĐĐT) trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai HĐĐT năm 2020.

Theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, chậm nhất ngày 1-11-2020, các doanh nghiệp phải hoàn thành việc chuyển đổi sử dụng từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử trong giao dịch và quản lý thu chi, phục vụ quản lý tài chính doanh nghiệp và chống thất thu thuế.

Tại hội nghị, cục thuế đã giao chỉ tiêu vận động doanh nghiệp (DN) chuyển đổi từ sử dụng hóa đơn giấy sang HĐĐT đến từng chi cục thuế.

Trên cơ sở các nội dung thảo luận, ngay sau hội nghị, Cục Thuế Khánh Hòa đã giao chỉ tiêu số lượng DN thực tế triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trong năm 2020 cho các chi cục thuế. Cụ thể: Chi cục Thuế TP. Nha Trang vận động tối thiểu 2.200 DN. Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa vận động tối thiểu 150 DN. Chi cục Thuế khu vực Tây Khánh Hòa vận động tối thiểu 200 DN. Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa vận động tối thiểu 150 DN. Được biết, chỉ tiêu được giao cho các chi cục thuế nêu trên là triển khai mới, không tính DN hiện nay đang sử dụng HĐĐT.

Ông Lương Xuân Thu – Trưởng Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế Khánh Hòa), đã khái quát các quy định, điều kiện áp dụng và cung cấp dịch vụ HĐĐT,  những điểm cần lưu ý khi triển khai HĐĐT.

Hội nghị cũng đã dành thời gian để các chi cục thuế, các tổ chức cung cấp HĐĐT nêu các giải pháp, bàn kế hoạch triển khai và phối hợp để thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động người nộp thuế sử dụng HĐĐT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó các chi cục thuế sẽ lựa chọn những DN đang sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in có đủ điều kiện để áp dụng HĐĐT theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC và Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính để triển khai.

Những DN không hoặc ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, các DN không thuộc diện rủi ro cao về hóa đơn..., lập thành danh sách gửi về cho Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế để tổng hợp. Trên cơ sở danh sách đã lập, Cục Thuế Khánh Hòa sẽ có công văn phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ HĐĐT để triển khai trong tháng 6/2020./

Tin bài liên quan

Hóa đơn điện tử CA2 là gì

Hóa đơn điện tử giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp thời 4.0

Nên chọn hóa đơn điện tử như thế nào

Tại sao phải sử dụng hóa đơn điện tử

Lưu ý khí sử dụng hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là gì

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử xác thực cho doanh nghiệp