Thông báo

Công nghệ thông tin đã đáp ứng yêu cầu quản lý thuế hiện đại

April 29, 2020

Để đảm bảo mục tiêu của Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016 - 2020, Tổng cục Thuế đã nâng cấp, đưa vào áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) mới phù hợp với việc sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế hiện đại.

CNTT đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và chính sách mới

Trong thời gian qua, để đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, nhiều chính sách thuế đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Để công tác quản lý thuế phù hợp với chính sách thuế mới, Tổng cục Thuế đã thực hiện nâng cấp 47 lượt phiên bản cho ứng dụng quản lý thuế xử lý tập trung (TMS) nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong lĩnh vực dịch vụ điện tử, lập báo cáo tài chính và hướng dẫn mục lục ngân sách nhà nước...

Ông Phạm Quang Toàn - Cục trưởng Cục CNTT (Tổng cục Thuế) cho biết, việc nâng cấp này đã đáp ứng các sửa đổi, bổ sung về chính sách thuế sau 12 tháng kể từ khi chính sách được ban hành. Ngoài ra, Tổng cục Thuế còn tiến hành nâng cấp các ứng dụng khác phục vụ công tác quản lý thuế của ngành như: quản lý ấn chỉ, thanh tra kiểm tra, phân tích rủi ro…; triển khai hệ thống trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan tài nguyên môi trường, cổng thông tin phục vụ trao đổi thông tin với các đơn vị bên ngoài nhằm đáp ứng thay đổi của chính sách; công tác sáp nhập chi cục thuế khu vực, theo yêu cầu của Bộ Tài chính” - ông Toàn cho biết.

Đáng chú ý, vừa qua Tổng cục Thuế đã triển khai nâng cấp và thí điểm ứng dụng TMS đáp ứng yêu cầu phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) thu BHXH bắt buộc của doanh nghiệp. Hiện tại, cơ quan thuế và cơ quan BHXH đã phối hợp trao đổi thông tin các đơn vị đã tham gia BHXH và gửi thông tin người lao động cho cơ quan BHXH.

Ngành Thuế xây dựng, nâng cấp các ứng dụng CNTT phục vụ quản lý theo phương pháp mới: quản lý dựa trên mô hình phân tích quản lý rủi ro và người nộp thuế lớn. Đến nay, Tổng cục Thuế đã triển khai ứng dụng phân tích rủi ro đáp ứng về bộ tiêu chí và chỉ số lựa chọn người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra tại trụ sở người nộp thuế; kiểm tra hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tại trụ sở cơ quan thuế. “Trong thời gian tới, Tổng cục Thuế tiếp tục nâng cấp ứng dụng phân tích rủi ro đáp ứng yêu cầu về phân tích rủi ro trong kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế, theo chỉ đạo của Bộ Tài chính” - ông Toàn cho biết.

Để hỗ trợ công tác nghiệp vụ, Tổng cục Thuế đã xây dựng hệ thống kho dữ liệu ngành Thuế lưu trữ dữ liệu từ các hệ thống theo công nghệ mới Data Warehouse. Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng đã hoàn thành nâng cấp kiến trúc cổng trao đổi thông tin với các đơn vị, tổ chức bên ngoài lên một nền tảng mới với nhiều tính năng hiện đại, đảm bảo việc truyền nhận giữa các đơn vị với Tổng cục Thuế được nhanh chóng và thuận tiện.

Phát triển các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp

Cùng với việc nâng cấp các ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý thuế, Tổng cục Thuế cũng tiến hành nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế và các cơ quan ngoài ngành sử dụng các dịch vụ điện tử do Tổng cục Thuế cung cấp. “Trong năm 2019, bên cạnh việc triển khai dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử (eTax Service) tại Tổng cục Thuế, ngành Thuế đã nâng cấp kịp thời và mở rộng triển khai các ứng dụng cung ứng dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử cho cá nhân và doanh nghiệp phù hợp với những thay đổi của chính sách” - ông Toàn nói.

Qua tìm hiểu được biết, vừa qua Tổng cục Thuế đã tiến hành nâng cấp và triển khai 9 phiên bản ứng dụng dịch vụ thuế điện tử eTax, 9 phiên bản ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK), 3 phiên bản ứng dụng nộp thuế điện tử và 6 phiên bản nâng cấp ứng dụng hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer), đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ sửa đổi, bổ sung chính sách thuế.

Tổng cục Thuế cũng đã tiếp tục tổ chức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác nhận của cơ quan thuế tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng. Tính từ thời điểm triển khai (tháng 9/2015) đến nay, có 255 doanh nghiệp đang tham gia thí điểm sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Bên cạnh việc đưa các ứng dụng phần mềm vào áp dụng trong thực tế, Tổng cục Thuế cũng đã nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Nâng cấp hệ thống máy chủ, máy trạm, đã triển khai và hoàn thiện hơn các hệ thống quản trị ảo hóa hạ tầng máy chủ PowerVC; Private Cloud và bổ sung thiết bị hết khấu hao, đảm bảo tối đa nhu cầu khai thác sử dụng ứng dụng của người nộp thuế và cán bộ thuế, đảm bảo các ứng dụng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người nộp thuế luôn ở mức sẵn sàng cao. Đồng thời, ngành Thuế thực hiện chuyển đổi các thiết bị đầu cuối của người dùng nội bộ từ mô hình máy trạm truyền thống, sang mô hình máy trạm ảo tới 70% người dùng nội bộ và kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ về thuế…

Kế hoạch phát triển CNTT

của ngành Thuế

Kế hoạch phát triển hệ thống CNTT đặt ra 6 nhiệm vụ lớn gồm:

* Phát triển các ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp.

* Phát triển các ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động nghiệp vụ của cơ quan thuế.

* Phát triển các ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động nội bộ của cơ quan thuế.

* Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật.

* Triển khai các giải pháp an toàn thông tin.

* Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

Công ty Cổ phần Công nghệ Thẻ Nacencomm thành lập năm 1996 - Tiền thân là trung tâm Ứng dụng Công nghệ Nacencomm thuộc Bộ Khoa học công nghệ.

Trải qua hơn 20 năm nghiên cứu, triển khai, phát triển, công ty đã cung cấp các sản phẩm uy tín, được đông đảo khách hàng biết đến và tin tưởng sử dụng:

𝐂𝐡𝐮̛̃ 𝐤𝐲́ 𝐬𝐨̂́ 𝐍𝐚𝐜𝐞𝐧𝐜𝐨𝐦𝐦- 𝐓𝐨𝐩 𝟑 𝐜𝐡𝐮̛̃ 𝐤𝐲́ 𝐬𝐨̂́ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠

𝐇𝐨́𝐚 đ𝐨̛𝐧 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐮̛̉ 𝐂𝐀𝟐-𝐞𝐢𝐧𝐯𝐨𝐢𝐜𝐞- 𝐓𝐨𝐩 𝟏𝟎 𝐡𝐨́𝐚 đ𝐨̛𝐧 đ𝐨̛𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐜𝐮̣𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐞̂́ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧

𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐏𝐚𝐠𝐞 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐚̣̂𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐢́𝐜𝐡

📝 Fanpage: Chữ ký số CA2-Nacencomm

☎ Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/ 02435765146|

🔮 Website:http://www.nacencomm.vn.

#top3chukyso #top10hoadonduoctongcucthuecongnhan #hoadontongcucthue #hoadonthue #hoadondientu #chukysogiatotnhat #chukysodaily

1.