Chữ ký số

Chìa khóa của thương mại điện tử là

May 11, 2020

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC) tổ chức Hội thảo “Chữ ký số - Chìa khoá cho doanh nghiệp bước vào Thương mại điện tử và Chính phủ điện tử”.

Mối tương quan giữa thương mại điện tử và chữ ký số

Theo ông Đào Đình Khả, Giám đốc trung tâm Chứng thực chữ ký số quốc gia, hiện nay có nhiều ứng dụng chữ ký số phù hợp cho doanh nghiệp. Điển hình là việc mã hoá bảo mật các thông tin số của doanh nghiệp, dùng chữ ký số xác thực email trao đổi thông tin, kiểm soát truy cập vào các sàn thương mại điện tử và các đơn đặt hàng, ngân hàng điện tử, mua sắm trực tuyến...

Trên thực tế, chữ ký số không chỉ được thực hiện cho các giao dịch điện tử trên mạng internet mà còn qua hệ thống mạng viễn thông di động.

Đặc biệt, hiện nay nhiều nước trên thế giới không chỉ triển khai ứng dụng chữ ký số trên mạng máy tính mà còn áp dụng trên mạng điện thoại di động để thực hiện các giao dịch điện tử. Hướng đi này giúp đẩy nhanh giao dịch, đơn giản hoá mua sắm trực tuyến và giúp người dùng có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi.

Một số đại biểu tham dự hội thảo cho rằng, trong giao dịch điện tử hiện nay, các đối tác không phải gặp trực tiếp nhau mà vẫn có thể mua bán, trao đổi, ký hợp đồng... nhưng điều quan trọng trong thương mại điện tử là tính ràng buộc pháp lý. Sự ràng buộc pháp lý sẽ bảo đảm thông tin cho doanh nghiệp.

Vì vậy chữ ký số chính là sự xác thực cần thiết của mỗi doanh nghiệp trong giao dịch điện tử, giúp đẩy nhanh các giao dịch qua mạng trong khi vẫn đảm bảo độ an toàn và bảo mật thông tin. Giao dịch được thực hiện nhanh tin cậy sẽ giúp các doanh nghiệp tăng tính cạnh tranh; tiết kiệm thời gian và tiền bạc không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho cả xã hội.

Tìm hiểu tổng quan thị trường số

Lịch sử chữ ký số

Chứng thư số cần có những thông tin gì

Quy chế sử dụng chữ ký số của ngân hàng nhà nước

Yêu cầu đối với chữ ký số

Điều kiện và trình tự cấp mới chứng thư số chuyên dùng chính phủ

Danh Sách Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Hóa Đơn Điện Tử (HĐĐT) Cục Thuế TP Hà Nội Lựa Chọn Phối Hợp

Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh được coi là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giữ vững và mở rộng thị trường, tăng tính cạnh tranh, và thực hiện các thoả thuận thương mại trong khu vực và trên thế giới.

Tất cả quá trình này đòi hỏi một lượng thông tin trao đổi rất lớn qua mạng, đồng thời yêu cầu độ an toàn và tính xác thực cao.

Chỉ có chữ ký số mới đảm bảo được sự an toàn này; nó cũng được coi là phương tiện hữu hiệu để các doanh nghiệp tăng cường sức cạnh tranh thông qua thương mại điện tử và tham gia vào chính phủ điện tử.

⚜️𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐩𝐚𝐠𝐞 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐚̣̂𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐢𝐧 𝐭𝐮̛́𝐜 𝐛𝐨̂̉ 𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐛𝐚̣𝐧⚜️