Thông báo

Cần sớm có quy chế trao đổi dữ liệu đăng kiểm có ký số

May 4, 2020

Cục Đăng kiểm Việt Nam cần sớm hoàn thiện việc gắn ký số trên dữ liệu truyền nhận sang Tổng cục Thuế để triển khai thí điểm khai điện tử lệ phí trước bạ vào tháng 5/2020 và trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trước ngày 30/6/2020.

Theo Tổng cục Thuế, thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP về cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết số 36a/NQ-CP về chính phủ điện tử, thời gian qua, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã phối hợp với Bộ Giao thông vận tải (Cục Đăng kiểm Việt Nam) hoàn thành việc kết nói truyền nhận dữ liệu về thông tin đăng kiểm của các loại phương tiện ô tô, xe máy mới.

Qua thử nghiệm hệ thống, việc nhận dữ liệu phương tiện ô tô, xe máy từ Cục Đăng kiểm Việt Nam với Hệ thống khai lệ phí trước bạ điện tử của Tổng cục Thuế đã hỗ trợ người dân giảm thủ tục kê khai, giảm thủ tục hành chính về giấy tờ, tận dụng giải pháp của cách mạng công nghiệp 4.0 trong các khâu quản lý.

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 20/2019/NĐ-CP: “Thống nhất chuẩn kết nối dữ liệu và tổ chức triển khai thí điểm khai, nộp, trao đổi dữ liệu điện tử trước bạ được thực hiện trong năm 2020. Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm sẽ triển khai toàn quốc. Việc trao đổi dữ liệu phải được ký số, theo quy định về Luật Giao dịch điện tử”.

Ngày 10/9/2019, Tổng cục Thuế đã có công văn (số 3583/TCT-DNNCN) gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam và công văn (số 3584/TCT-DNNCN) gửi Bộ Giao thông vận tải. Tuy nhiên, cho đến nay, Tổng cục Thuế chưa nhận được ý kiến chính thức về việc ký quy chế phối hợp trao đổi dữ liệu.

Cũng theo Tổng cục Thuế, Văn phòng Chính phủ đã phát đi thông báo (số 119/TB-VPCP) về kết luận của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có giao: “Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đối tới thủ tục  kê khai và thu lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) để triển khai trên toàn quốc trước ngày 30/6/2020.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trong việc chia sẻ dữ liệu đăng kiểm có ký số để phục vụ cho việc hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến kê khai lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy.

Để đảm bảo thực hiện tiến độ các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai khai lệ phí trước bạ điện tử trên Cổng DVCQG, cuối tháng 4/2020, Tổng cục Thuế có văn bản (số 1621/TCT-DNNCN) mong muốn nhận được sự phối hợp của Bộ Giao thông vận tải, chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam hoàn thiện việc gắn ký số trên dữ liệu truyền nhận sang Tổng cục Thuế để triển khai thí điểm khai điện tử lệ phí trước bạ vào tháng 5/2020 và trên Cổng DVCQG trước ngày 30/6/2020; đồng thời trong thời gian thí điểm thì Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục phối hợp với Tổng cục Thuế hoàn thiện quy chế phối hợp về trao đổi thông tin dữ liệu.

Quy định mới nhất về thủ tục đăng ký cấp chứng thư số

Tìm hiểu tổng quan thị trường số

Lịch sử chữ ký số

Chứng thư số cần có những thông tin gì

Quy chế sử dụng chữ ký số của ngân hàng nhà nước

Yêu cầu đối với chữ ký số

Chữ ký số CA2 của Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thẻ NACENCOMM- Đơn vị thứ 2 được Bộ thông Tin và Truyền Thông cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng CA2.

NACENCOMM - đối tác tin cậy, uy tín của hàng trăm nghìn doanh nghiệp.

NACENCOMM - sẵn sàng trở thành người bạn đồng hành với các doanh nghiệp trong tìm hiểu và sử dụng chữ ký số CA2.

Báo giá chi tiết xem tại:

https://www.nacencomm.vn/bang-gia

☎ Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/ 02435765146|

📝 Fanpage: Chữ ký số CA2-Nacencomm