Hóa đơn điện tử

Cần quy định cụ thể hơn về việc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót

April 25, 2020

Công tác triển khai sử dụng hóa đơn điện tử vẫn đang từng bước được các doanh nghiệp triển khai đưa vào sử dụng, tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều vướng mắc trong quá trình sử dụng, bài viết tham khảo ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về việc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót.

Theo VCCI, tại Điều 18 quy định về xử lý hóa đơn có sai sót, trong trường hợp chưa gửi cho người mua, dự thảo chỉ quy định xử lý cho trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế chưa gửi cho người mua, còn trường hợp tương tự đối với hóa đơn điện tử không có mã lại không thấy quy định. VCCI cho rằng điều này có thể gây khó khăn trong thực tế áp dụng nên cần phải sửa cho rõ hơn.

Trong trường hợp đã gửi cho người mua, dự thảo quy định xử lý hóa đơn đã gửi cho người mua mà bị phát hiện sai sót trong hai trường hợp: sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác; sai sót về mã số thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng.

VCCI cho rằng, nên bổ sung hướng dẫn cho trường hợp hóa đơn sai sót về mô tả hàng hóa, dịch vụ và các sai sót khác. Đồng thời quy định rõ phương thức xử lý đối với sai sót hóa đơn trong trường hợp sai về mã số thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng khi chưa gửi dữ liệu hóa đơn không có mã cho cơ quan Thuế.

VCCI cũng kiến nghị cần quy định trường hợp đặc thù như ngân hàng và một số trường hợp tương tự khác, đối với sai sót quy định tại điểm b khoản 2 Điều 18 thì cho phép gửi báo cáo tổng hợp như báo cáo định kỳ hóa đơn gửi cơ quan Thuế thay vì phải gửi thông báo cho mỗi lần phát sinh việc sai sót. Bỏ quy định phải có văn bản thỏa thuận với người mua.

Ngoài ra, cũng nên bổ sung hướng dẫn cho trường hợp người mua trả hàng cho người bán thì hóa đơn sẽ xử lý như thế nào.

VCCI cũng góp ý về nội dung ngừng sử dụng hóa đơn điện tử (Điều 15). Theo đó, Khoản 4 Điều 15 dự thảo quy định trường hợp “doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh tạm ngừng kinh doanh cần có hóa đơn điện tử giao cho người mua để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh có văn bản thông báo với cơ quan Thuế được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử”.

Theo VCCI, quy định này chưa rõ ở điểm: doanh nghiệp chỉ cần thông báo với cơ quan Thuế là được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử hay là phải chờ phản hồi của cơ quan Thuế? Do vậy, VCCI đề nghị cần quy định rõ vấn đề này để đảm bảo thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Với 24 năm kinh nghiệm- là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghệ và bảo mật#Nacencomm sẵn sàng trở thành người bạn đồng hành với các doanh nghiệp trong lộ trình chuyển đổi và áp dụng hóa đơn điện tử trong quá trình cung cấp hàng hóa,dịch vụ.

Chi tiết xin liên hệ:

☎ Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/02435765146|

Website:www.nacencomm.vn

📝 Fanpage : Chữ ký số CA2-NACENCOMM

Đội ngũ tư vấn của NACENCOMM hi vọng sẽ đưa cho Doanh nghiệp một cái nhìn toàn cảnh về những bất cập trong sử dụng Hóa đơn giấy, đồng thời tạo động lực cho doanh nghiệp nhanh chóng thực hiện chuyển đổi sang Hóa đơn điện tử.