Thông báo

Các trường hợp được cấp hóa đơn điện tử miễn phí

May 14, 2019

Cùng NACENCOMM tìm hiểu số trường hợp được cấp hóa đơn điện tử miễn phí

Theo quy định của Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/9/2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hóa đơn điện tử, các đối tượng được cơ quan thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử miễn phí bao gồm 5 trường hợp sau:

• Hộ, cá nhân kinh doanh, trừ hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước từ 03 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng hoặc 10 tỷ đồng trở lên lĩnh vực thương mại, dịch vụ;

• Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong 12 tháng, kể từ khi thành lập doanh nghiệp;

• Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cá nhân kinh doanh tại địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn;

• Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của UBND cấp tỉnh, trừ doanh nghiệp hoạt động tại khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

• Đối tượng khác do Bộ Tài chính quyết định.

Các doanh nghiệp cần chủ động đối chiếu với các quy định của pháp luật hoặc có thể liên hệ trực tiếp với #NACENCOMM – top 10 Hóa đơn điện tử đạt chuẩn của Tổng cục Thuế, là đối tác tin cậy, uy tín với hàng trăm nghìn doanh nghiệp.

Hóa đơn điện tử CA2- Einvoice của NACENCOMM đáp ứng được các tiêu chí và yêu cầu của doanh nghiệp đặt ra, giải quyết tối ưu các vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải trong sử dụng hóa đơn điện tử.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

✅✅DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CA2-EINVOICE✅✅

📝 Fanpage: Chữ kí số CA2-NACENCOMM

☎ Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/ 02435765146|