Hóa đơn điện tử

Các tình tiết giảm nhẹ khi làm mất hóa đơn trước khi thông báo phát hành

January 26, 2020

Cụ thể những tình tiết giảm nhẹ đối với hành vi mất hóa đơn trước khi có thông báo phát hành theo quy định tại Khoản 3, điều 7, thông tư 10/2014/TT-BTC

Căn cứ Điểm b Khoản 3 Điều 7 Thông tư 10/2014/TT-BTC có nội dung quy định như sau:

"3. Đối với hành vi không khai báo đúng quy định việc mất hóa đơn trước khi thông báo phát hành.

...

b) Phạt cảnh cáo nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn và có tình tiết giảm nhẹ; Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung hình phạt.

Căn cứ Điều 4 Thông tư này có quy định:

"Điều 4. Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng

Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính."

Theo đó, "tình tiết giảm nhẹ" được nêu trong quy định nêu trên được quy định tại Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 và được hướng dẫn bởi Khoản 1 Điều 3 Nghị định 111/2013/NĐ-CP cụ thể như sau:

Điều 3. Các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng

1. Khi quyết định thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, những tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính phải được xem xét, gồm:

a) Người vi phạm đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại;

b) Người vi phạm đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện và xử lý vi phạm;

c) Vi phạm trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra; vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;

d) Vi phạm do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần;

đ) Người vi phạm là phụ nữ mang thai, người nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người già yếu, người có bệnh hoặc khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

e) Vi phạm vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra;

g) Vi phạm do trình độ lạc hậu.

Những điều cần tránh khi sử dụng Hóa đơn điện tử

SO SÁNH GIỮA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ HÓA ĐƠN THƯỜNG

Các điểm kế toán cần lưu ý khi sử dụng Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử được chuyển đổi sang hóa đơn giấy bao nhiêu lần?

Hóa đơn điện tử xuất sai phải làm gì

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ THỂ BỊ GIẢ MẠO KHÔNG?

NACENCOMM – Song hành cùng Doanh nghiệp

📝 Fanpage #NACENCOMMca2 Chữ ký số CA2-NACENCOMM

☎ Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/ 02435765146|

🔮 Website: https://www.nacencomm.vn/bang-gia