Thông báo

Các thông tin liên quan đến nộp thuế thông qua giao dịch điện tử.

December 24, 2019

Thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử, nộp thuế điện tử được xác định như thế nào?Nộp hồ sơ thuế, hồ sơ điện tử vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ, Tết thì có được tính không?

1. Luật giao dịch điện tử

Được hiểu giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định.

Các quy định của Luật này không áp dụng đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác.

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân lựa chọn giao dịch bằng phương tiện điện tử

Luật giao dịch điện tử có hiệu lực, đã xây dựng được nền tảng cơ sở cho các hoạt động giao dịch điện tử đảm bảo công bằng trung thực, an toàn, hiệu quả.

Để được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế thì người nộp thuế phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật. Việc được cơ quan thuế chấp thuận cho người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế sẽ mang đến những thuận lợi nhất định cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

Chứng thư số cá nhân trong tổ chức doanh nghiệp

Hướng dẫn sử dụng chứng thư số và chữ ký số

Các trường hợp thu hồi chứng thư số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dụng chính phủ

Thông tin mới nhất về hóa đơn kế toán cần biết từ ngày 14/11/2019

2. Lợi ích khi thực hiện nộp thuế thông qua Giao dịch điện tử.

Trong đó, Có một thuận lợi đáng kể là người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày Tết. theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 110/2015/TT-BTC.

Như vậy, bạn hoàn thoàn có thể làm thủ tục nộp hồ sơ thuế điện tử, nộp thuế điện tử vào các ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ và ngày Tết.

Khi đó, thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử, nộp thuế điện tử sẽ được xác định như sau:

- Thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử là thời điểm được ghi trên thông báo xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử của cơ quan thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (trường hợp sử dụng dịch vụ T-VAN). Thông báo xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử là căn cứ để cơ quan thuế tính thời gian nộp hồ sơ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và xử lý hành vi chậm nộp, không nộp hồ sơ thuế của người nộp thuế.

Cơ quan thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN gửi thông báo xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử hoặc lý do không nhận hồ sơ thuế điện tử đến người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế chậm nhất 15 phút sau khi nhận được hồ sơ thuế điện tử của người nộp thuế.

- Ngày nộp thuế điện tử là ngày người nộp thuế hoặc người nộp thay thực hiện giao dịch trích tiền từ tài khoản của mình tại ngân hàng để nộp thuế và được ngân hàng phục vụ người nộp thuế hoặc ngân hàng phục vụ người nộp thay xác nhận giao dịch nộp thuế đã thành công.

Cơ quan thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN gửi thông báo xác nhận nộp thuế điện tử đến người nộp thuế chậm nhất 15 phút sau khi nhận được thông báo từ ngân hàng xác nhận nộp thuế thành công hoặc lý do nộp thuế điện tử không thành công, trừ trường hợp nộp thuế điện tử qua hình thức thanh toán điện tử của ngân hàng.

Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết tại Điều 8 Thông tư 110/2015/TT-BTC.

Hướng dẫn chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế

Với 23 năm kinh nghiệm- là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghệ và bảo mật#Nacencomm sẵn sàng trở thành người bạn đồng hành với các doanh nghiệp trong lộ trình chuyển đổi và áp dụng hóa đơn điện tử trong quá trình cung cấp hàng hóa,dịch vụ.

Chi tiết xin liên hệ:

☎ Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/02435765146|

www.nacencomm.vn

📝 Fanpage #NACENCOMMca2 Chữ ký số CA2-NACENCOMM