Thông báo

Các lỗi mà Kế toán sẽ bị phạt

December 14, 2019

Theo Nghị định số 41/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/05/2018, chỉ rõ 20 lỗi kế toán sẽ bị xử phạt nếu vi phạm

- In sổ sách kế toán không có ngày tháng, không ký, không đánh số trang, không giáp lai: Phạt từ 01 - 02 triệu đồng.

- Không lập báo cáo kiểm kê hoặc báo cáo kiểm kê tài sản không có đầy đủ chữ ký: Phạt từ 01 - 02 triệu đồng.

- Tẩy xoá chứng từ kế toán, ký chứng từ bằng mực đỏ, hoặc đóng dấu chữ ký: Phạt từ 03 - 05 triệu đồng.

- Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung theo quy định: Phạt từ 03 - 05 triệu đồng.

- Không cung cấp đầy đủ tài liệu cho đoàn kiểm tra: Phạt từ 03 - 05 triệu đồng.

- Chữ ký không thống nhất: Phạt từ 05 - 10 triệu đồng.

- Chứng từ không đầy đủ chữ ký theo quy định: Phạt từ 05 - 10 triệu đồng.

- Hư hỏng, mất mát chứng từ kế toán đang trong quá trình sử dụng: Phạt từ 05 - 10 triệu đồng.

- Hạch toán sai tài khoản kế toán: Phạt từ 05 - 10 triệu đồng.

- Lập BCTC không đủ nội dung, không đúng biểu mẫu: Phạt từ 05 - 10 triệu đồng.

- BCTC không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, giám đốc: Phạt từ 05 - 10 triệu đồng.

- Nộp BCTC cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 3 tháng: Phạt từ 05 - 10 triệu đồng.

- Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, hư hỏng, mất mát trong thời gian lưu trữ: Phạt từ 05 - 10 triệu đồng.

- Không bổ nhiệm lại KTT theo thời hạn quy định, thay đổi nhưng không thông báo: Phạt từ 05 - 10 triệu đồng.

- Không dịch chứng từ kế toán từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt: Phạt từ 05 - 10 triệu đồng.

- Áp dụng sai chế độ kế toán, chữ viết, chữ số, đơn vị tiền tệ: Phạt từ 10 - 20 triệu đồng.

- Không lập chứng từ kế toán khi có nghiệp vụ phát sinh: Phạt từ 20 - 30 triệu đồng.

- Chi tiền khi chứng từ chưa có ký duyệt của người có thẩm quyền: Phạt từ 20-30 triệu đồng.

- Lập BCTC không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán: Phạt từ 20-30 triệu đồng

- Không nộp BCTC cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Phạt từ 40-50 triệu đồng.

NACENCOMM- Song hành cùng doanh nghiệp

☎ Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/ 02435765146|

📝 Fanpage: Chữ ký số CA2-Nacencomm

🔮 Website:https://www.nacencomm.vn/