Thông báo

Các hình thức xử lý khi hóa đơn điện tử (HĐĐT) bị lập sai hoặc bị cấm cấp phép HĐĐT?

May 10, 2019

Hướng dẫn Doanh nghiệp xử lý khi Hóa đơn điện tử bị lập sai hoặc bị cấm cấp phép Hóa đơn điện tử

Khi HĐĐT bị lập sai.

Khi thông tin ban đầu trên hóa đơn mua hàng hóa trên hệ thống bị viết sai, công ty có nhu cầu viết lại hóa đơn khác với thông tin chính xác , hoặc khách hàng trả hàng đã mua trên hệ thống , công ty sẽ lập biên bản điều chỉnh hóa đơn hoặc thu hồi hóa đơn như hóa đơn giấy sau đó tiến hành thủ tục thu hồi trên hệ thống.

Các bạn có thể tham khảo slide hướng dẫn về sử dụng HĐĐT của Cục thuế Hà Nội hướng dẫn cho các doanh nghiệp từ ngày 14/03/2019:

https://drive.google.com/file/d/19XcU-ZaehSyq_olCA0DJ0C0EiGOBiEvS/viewhttps://www.dantaichinh.com/hoa-don-dien-tu/

5 trường hợp bị cơ quan thuế ngừng cấp mã HĐĐT từ ngày 1/11/2018

Thay vì hình thức khuyến khích như trước đây, Nghị định 119/2018/NĐ-CP chính là “chất thép” khi đưa ra quy định bắt buộc các DN (kể cả DN trong nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài) đều phải tiến hành chuyển đổi sang sử dụng hoá đơn điện tử,hoặc sử dụng song song HĐĐT bất chấp DN đó có còn dư hoá đơn giấy truyền thống hay không.

Theo điều 15, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/11/2018, 5 trường hợp sau sẽ bị CQT ngừng cấp mã HĐĐT.

Trường hợp 1: Các doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh/tổ chức kinh tế/tổ chức khác đã đến thời hạn chấm dứt hiệu lực của mã số thuế.

Trường hợp 2: Các doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh/tổ chức kinh tế/tổ chức khác sau khi cơ quan thuế điều tra xác minh phát hiện đang không có hoạt động kinh doanh theo đúng địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế.

Trường hợp 3: Doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh/tổ chức kinh tế/tổ chức khác đã gửi thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh tới cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Trường hợp 4: Doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh/tổ chức kinh tế/tổ chức khác nhận được thông báo về việc ngừng cấp hoá đơn điện tử, ngưng sử dụng nhằm cưỡng chế nợ thuế.

Trường hợp 5: Một số trường hợp đặc biệt khác theo quy định của Chính Phủ và Bộ Tài Chính.

Tuy nhiên các DN, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh sẽ được tiếp tục sử dụng hoá đơn điện tử có mã của CQT trong trường hợp: sau khi thông báo về việc tiếp tục kinh doanh với CQT, được khôi phục lại mã số thuế hoặc đã được bãi bỏ quyết định cưỡng chế nợ thuế tồn đọng.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh tạm ngừng kinh doanh cần có HĐĐT giao cho người mua để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày CQT có thông báo tạm ngừng kinh doanh có văn bản thông báo với cơ quan thuế được tiếp tục sử dụng HĐĐT.

Để biết thêm chi tiết các thông tin liên quan đến hóa đơn điện tử CA2- eInvoice- Khách hàng có thể truy cập website www.nacencomm.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/nacencommca2/

#Nacencomm- Song hành cùng Doanh nghiệp.

☎ Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/ 02435765146