Thông báo

CA2 giữ vững vị trí TOP 3 Chữ ký số

June 24, 2019

Báo cáo của Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia (NEAC)- Bộ Thông tin và truyền thông đã đưa ra báo cáo về tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số công cộng đến năm 2018. Thông qua các số liệu của báo cáo, tính đến nay, thị trường đã chính thức có 09 NCC dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

Tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số công cộng đến năm 2018

Báo cáo của Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia (NEAC)- Bộ Thông tin và truyền thông đã đưa ra báo cáo về tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số công cộng đến năm 2018.

Thông qua các số liệu của báo cáo, tính đến nay, thị trường đã chính thức có 09 Nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

Số lượng chứng thư số đã cấp/ đang hoạt động theo từng CA

Giai đoạn 2017 - 2018, các lĩnh vực Thuế điện tử, Hải quan điện tử và Bảo hiểm xã hội điện tử tiếp tục được ứng dụng chữ ký số mạnh mẽ đảm bảo phục vụ các hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp. Theo số liệu thống kê đến 30/6/2018, các CA công cộng đã cấp 2.207.862 chứng thư số, thu hồi 155.036 chứng thư số, số lượng chứng thư số đang hoạt động là 1.023.676 (chiếm 46,36%). Hình 1 mô tả chi tiết số lượng chứng thư số đã cấp và đang hoạt động theo từng CA.

Số lượng chứng thư số đã cấp và đang hoạt động theo CA tính đến 30/6/2018, với 408.783 chứng thứ số được cấp, với 87.862 chứng thư đang hoạt động, CA2 giữ vị trí Top 3 dẫn đầu.

Cũng theo số liệu thống kê, tổng số lượng chứng thư số cấp năm 2018 giảm so với giai đoạn trước đó.

Số lượng chứng thư số đã cấp hàng năm giai đoạn 2010 - 2018 (tính đến 30/6/2018)

Hoạt động cấp chứng thư số trong giai đoạn 2017 - 2018 (tính đến 30/6/2018) được đánh giá là khá ổn định, các CA công cộng đảm bảo đáp ứng nhu cầu của thị trường. So sánh số lượng chứng thư số cấp mới giai đoạn 2015 - 2018 của từng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ được thể hiện trong Hình 3. Trong năm 2018, CA2 vẫn tiếp tục tăng trưởng ổn định, giữ nguyên vị trí đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, chứng tỏ mức độ hài lòng, tin tưởng của khách hàng.

Số lượng chứng thư số cấp theo CA giai đoạn 2015 - 2018 (tính đến 30/6/2018)

Số lượng chứng thư số công cộng đến nay được cấp và sử dụng chủ yếu trong các dịch vụ công trực tuyến như: khai và nộp thuế qua mạng; kê khai hải quan điện tử và các dịch vụ bảo hiểm xã hội điện tử.

Số lượng các loại chứng thư số đang hoạt động trong một số ngành giai đoạn 2015 - 2018 (tính đến 31/3/2018)

Theo số liệu cung cấp từ các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tính đến thời điểm 31/3/2018 có:

- 648.130 tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc, các chi nhánh sử dụng chữ ký số trong lĩnh vực thuế (tăng 39.917 tổ chức, doanh nghiệp so với năm 2016);

- 142.093 doanh nghiệp sử dụng chữ ký số trong hoạt động trong lĩnh vực hải quan (tăng 34.251 doanh nghiệp so với năm 2016);

- 441.096 doanh nghiệp sử dụng chữ ký số trong kê khai bảo hiểm xã hội (tăng 231.678 doanh nghiệp so với năm 2016).

Với các số liệu báo cáo trên đã chothấy, CA2 là đơn vị uy tín, chuyên nghiệp, được khách hàng luôn tin tưởng lựachọn.

NACENCOMM- SONG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP.