Solution for the Future
Simplify Technology to Life
TRANSPORTATION

Giải pháp thẻ cho giao thông minh

Nền tảng cho hệ thống giao thông thông minh, thẻ vé xe điện tử.
HOSPITAL

Giải pháp thẻ cho y tế

Nền tảng hạ tầng y tế thông minh,gia tăng tiện ích, kết nối và quản lý với thẻ y tế điện tử.
RETAIL

Giải pháp thẻ cho bán lẻ

Nền tảng thanh toán và kết nối dành cho SME, thẻ loyalty smart card.
PKI

Giải pháp PKI

Định danh và xác thực trên nền tảng hạ tầng khóa công khai
TOURISIM

Giải pháp thẻ du lịch thông minh

Nền tảng kết nối du lịch, tích hợp thẻ du lịch thông minh
CAMPUS

Giải pháp thẻ cho trường học

Hạ tầng thông minh dành cho trường học, kết nối và tăng cường tiện ích với thẻ thông minh
RFID

Giải pháp RFID

Sử dụng công nghệ RFID tiên tiến nhằm nâng cao tính xác thực và quản lý trong nhiều lĩnh vực như sân bay, siêu thị, khu công nghiệp
CONSULTATION & DEVELOPMENT

Tư vấn & phát triển giải pháp

Tư vấn và phát triển các nền tảng phần mềm và hệ thống.