Hóa đơn điện tử dành cho doanh nghiệp

Phần mềm Hoá đơn điện tử CA2 đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ hóa đơn theo đúng Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC. Là một trong top 10 phần mềm đã được cục thuế thẩm định và khuyến khích doanh nghiệp sử dụng. Giải pháp giúp doanh nghiệp giảm chi phí in, gửi, bảo quản, lưu trữ hoá đơn giấy; thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, và quản trị kinh doanh. Rút ngắn thời gian thanh toán, thủ tục hành chính.

Bảo Mật Tiêu Chuẩn

Tích hợp công nghệ Blockchain kết hợp nền tảng hạ tầng mật mã khóa công khai

Quản Lý Toàn Diện

Tối đa khả năng quản lý đồng bộ toàn bộ giao dịch với khả năng phân quyền và báo cáo.

Tích Hợp Mở Rộng

Khả năng liên kết và tích hợp với các phần mềm khác linh hoạt và dễ dàng.

Tiết Kiệm Chi Phí

Tiết kiệm vượt trội giảm chi phí quản lý, lưu trữ, vận chuyển và in ấn.