Bảng giá cấp mới Mobile Sign - Doanh Nghiệp

Phí dịch vụ CTS
Phí thiết bị HSM*
VAT (10%)
Thành tiền
Cấp mới 1 năm
Phí dịch vụ CTS
1.161.000 đ
500.000 đ
Phí thiết bị HSM*
166.100 đ
VAT (10%)
1.827.100 đ
Thành tiền
Cấp mới 2 năm
1.992.000 đ
Phí dịch vụ CTS
500.000 đ
Phí thiết bị HSM*
249.200 đ
VAT (10%)
2.741.200 đ
Thành tiền
Cấp mới 3 năm
2.828.000 đ
Phí dịch vụ CTS
(Miễn phí)
Phí thiết bị HSM*
282.800 đ
VAT (10%)
3.110.800 đ
Thành tiền
Cấp mới 3 năm ++
Phí dịch vụ CTS
(Miễn phí)
Phí thiết bị HSM*
VAT (10%)
+ 759.000 đ / năm
Thành tiền
* Chi phí thiết bị chỉ áp dụng cho lần đăng ký đầu tiên.
HSM chuẩn EN 419.211 – 5:2018 theo cơ chế xác thực chuẩn SCAL2 chứa chống chối bỏ cao nhất trong eIDAS

1. Bảng giá dịch vụ theo năm của doanh nghiệp

2. Bảng giá dịch vụ theo năm của cá nhân, cá nhân thuộc tổ chức

3. Bảng giá theo lượt ký áp dụng cho cá nhân/cá nhân thuộc doanh nghiệp

4.Bảng giá CA2 Remote Signing kèm theo ứng dụng:

4.1. Combo CA2 Remote Signing + CA2 Sign Platform và phần mềm CA2 – eInvoice
4.2. Combo CA2 Remote Signing + CA2CO-VAN
4.3. Combo CA2 Remote Signing cá nhân thuộc tổ chức + Phần mềm kế toán hộ kinh doanh
4.4. Combo CA2 Remote Signing + phần mềm bảo hiểm (E-BH)
Báo giá này có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2023 cho đến khi có thông báo giá mới thay thế.